പെണ്ണ് കാണൽ - ഒരു പുരുഷാധിഷ്ഠിത കാഴ്ചപ്പാട്

Haneesh

പെണ്ണ് കാണൽ - ഒരു പുരുഷാധിഷ്ഠിത കാഴ്ചപ്പാട്
(248)
വായിച്ചവര്‍ − 16158
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

പെണ്ണ് കാണൽ - ഒരു പുരുഷാധിഷ്ഠിത കാഴ്ചപ്പാട് ജീ വിതത്തിൽ psc പരീക്ഷകളോടും വിവാഹം എന്ന ഏർപ്പാടിനോടും പണ്ടേ വലിയ പുച്ഛം ആയിരുന്നു. നക്കാ പിച്ച ശമ്പളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ തീരാനുള്ളതല്ല ...
Ashru
haha, sambhavam polichu brooii
Achu Achuz
feeling of പെണ്ണ്കാണൽ 👍😅
എല്ലാ റിവ്യൂസും കാണുക
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.