ടെഡ് ബണ്ടി:handsome killer

Dhanish Antony

ടെഡ് ബണ്ടി:handsome killer
(4)
വായിച്ചവര്‍ − 476
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

" മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ വേദനയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ,മരണത്തിലും മരണശേഷവും തനിക്കവരുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സോഷ്യോപാത്തായിരുന്നു" ബണ്ടി....മാംസഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങൾ പോലും വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇര പിടിക്കാറുള്ളൂ .എന്നാൽ ഇരയുടെ വേദനയിൽ രസം കൊള്ളുവാനായി വ്യക്തമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇരയെ ആക്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടം എന്നഭിമാനിക്കുന്നതിലെ യുക്തി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു .
Kiran Anto
വികി പീഡിയ യിൽ പണ്ട് വായിച്ച് പേടിച്ച ഒരു കൊലയാളിയുടെ കഥ
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.