ജീവിതവും മരണവും

കുമാരനാശാന്‍

ജീവിതവും മരണവും
(22)
വായിച്ചവര്‍ − 2026
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

(വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്) ഇ ന്നേവം മൃതനായി തന്റെ മതവി- ശ്വാസത്തിനായിട്ടിവൻ നന്നോർത്താലതു ഹന്ത നാമൊരുവരും ചെയ്യാത്ത കൈയല്ലയോ എന്നാലോതുകയിപ്പുമാനിതിനുവേ- ണ്ടിത്തന്നെ ജീവിച്ചിരു- ന്നെന്നാ ...
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.