കോമപ്പൻ

കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ

കോമപ്പൻ
(3)
വായിച്ചവര്‍ − 257
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ ഊണും കഴിഞ്ഞിരവിലൊന്നു മുറുക്കി മിന്നൽ- നാണിച്ചിടുന്ന മടവാരൊടുമൊത്തു മച്ചിൽ വാണീടുമപ്പൊഴവളുള്ളിൽ നിന്നപ്പ,തിന്ന- താണെന്നറിഞ്ഞവളൊടിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1 നാൾതോറുമിങ്ങനെ പറഞ്ഞുതന്നെ ...
ഈ രചനയ്ക്ക് ഇത് വരെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.