കാവ്യകല അഥവാ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം

കുമാരനാശാന്‍

കാവ്യകല അഥവാ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം
(6)
വായിച്ചവര്‍ − 676
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

ഏ കാന്തം വിഷമമൃതമാക്കിയും വെറും പാ- ഴാകാശങ്ങളിലലർവാടിയാചരിച്ചും ലോകാനുഗ്രഹപരയായെഴും കലേ നിൻ ശ്രീകാൽത്തരിയണയടിയങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു. ആർക്കും നിൻ വടിവറിവില്ല,യർഘ്യമാല്യം കോർക്കും നിൻ പ്രതിമകൾ ...
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.