ഒരു ചരമം

കുമാരനാശാന്‍

ഒരു ചരമം
(22)
വായിച്ചവര്‍ − 1858
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

സ ഹനീയമല്ല കരിതേച്ച കത്തതിൽ സഹസാ കുറിച്ച കഥ സത്യമോ സഖേ? മഹനീയ, നിങ്ങളുടെയമ്മ മാന്യയാ- ഗൃഹലക്ഷ്മി നമ്മളെ വെടിഞ്ഞുതന്നെയോ! സ്നേഹത്തിനില്ല മൃതിയിന്നതുമല്ലതിന്റെ മാഹാത്മ്യ മദ്ഭുതവുമാണു സഖേയതല്ലീ? ദേഹം ...
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.